creativity takes courage

versterken van de musicus als mens

Veel musici lopen vroeg of laat aan tegen vraagstukken op het snijvlak van werk en leven. Van vragen over identiteit, carrièretwijfels, mentale gezondheid, samenwerking tot zingevingsvraagstukken. Druk om te presteren is niet verkeerd, net buiten de comfortzone is er veel moois te ontdekken. Maar raak je als musicus te ver uit die comfortzone, dus in een onveilige omgeving, dan worden ontwikkeling, plezier en daarmee muzikale kwaliteit bedreigd. 

 

Uit de Kunst gelooft dat het versterken van de musicus als mens bijdraagt aan een nog mooiere, gezondere en prettigere omgeving om in te werken.

 

We zien dat er in de maatschappij in het algemeen en in de kunst en cultuursector in het bijzonder (gelukkig) steeds meer aandacht komt voor deze thema’s. We vinden het een positieve ontwikkeling dat ook steeds meer organisaties (festivals, concoursen, orkesten, opleidingen) hierin een verantwoordelijkheid nemen. Vanuit onze expertise gaan wij met plezier samenwerkingen aan om hierbij te ondersteunen.

speciaal voor organisaties (festivals, concoursen, orkesten)

Jonge getalenteerde musici verder op weg helpen, daar dragen wij graag een steentje aan bij. Voor festivals, concoursen, orkesten, opleidingen en andere organisaties biedt Uit de Kunst een passend aanbod op maat. Onze kracht ligt in het combineren van kennis en expertise op het gebied van psyche, gedrag, mentale gezondheid, loopbaan en samenwerking met ruime ervaring met training, counseling en coaching. Onze manier van werken is geworteld in de psychologie, filosofie, organisatiekunde, gedragswetenschappen, groepsdynamica en psychotherapie.

 

Denk bijvoorbeeld aan een training ‘De kunst van het samenwerken’ voor ensembles die deelnemen aan uw festival of concours. Of een kort en krachtig coachtraject voor individuele musici. U biedt hiermee als organisatie een mooie extra impuls aan deelnemers. En samen maken we voor de nieuwe generatie musici de stap naar begeleiding laagdrempeliger. 


Neem gerust contact op, we denken graag mee over een waardevol en passend aanbod!

Zo werken wij

Uit de Kunst biedt individuele (live en online) coaching en ensemble coaching. Daarnaast verzorgen we regelmatig trainingen op het gebied van samenwerking, onderlinge verhoudingen, constructief conflict, patronen doorbreken, visie en communicatiestijlen. Onze begeleiding is gericht op kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden en verkrijgen van inzicht, zodat deelnemers daarna zelf verder kunnen. Wij hebben goede ervaring met het combineren van trainingen en coaching.

 

Op de achtergrond maken we gebruik van het gedachtegoed van onder andere transactionele analyse van Berne, de piramide van het samenwerken door Lencioni, systemisch werk, linguïstiek, het Rogeriaanse denken, de positieve psychologie van emoties en de cognitieve en gedragswetenschappen. Deze inhoudelijke basis vertalen we op praktische en speelse wijze op maat naar het hier-en-nu van de musici die we begeleiden. 

wat we nog meer doen

Naast ons aanbod voor organisaties bieden de coaches van Uit de Kunst ook:

> Individuele coaching voor musici en anderen uit de kunsten.

> Aanbod voor ensembles voor begeleiding, coaching of training van jouw pianotrio, blaaskwintet of ander (kamermuziek)ensemble bij vraagstukken over o.a. samenwerking, omgaan met conflicten en communicatie. 

 

Niet zeker wat past? Neem gerust contact met ons op, dan onderzoeken we samen wat voor uw organisatie het beste werkt.